Referat fra generalforsamling
Skrevet af Knud d. June 02 2009 18:24:44
Så foreligger referatet fra generalforsamlingen.
klik dig frem.
Udvidet nyhedstekst
Referat:

1. Valg af dirigent.
Bo L blev enstemmigt valgt

2. Bestyrelsens beretning.
Beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskab godkendt.

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Jørn, Ivan og Knud accepterer genvalg)
Leif P indtræder som erstatning for Jørn.
Ivan og Knud genvalgt

5 Valg af revisor
In absentia genvalgtes Svend E Lilleøre enstemmigt

6. Valg af revisorsuppleant.
Knud E modtog genvalg

7. Ølpriser.
Enstemmigt vedtaget. Ølprisen er 10 kr. pr. ½liter

8. Brygweekender i næste sæson
Der udsendes fremover en SMS til alle medlemmer vedr. brygge og flaskedage.
Medlemmer der vil deltage melder tilbage.

10. Tur- og arrangementsforslag.
Der skal arbejdes på en tur til Fur-bryggeriet.
Der skal arbejdes på en ølsmagningsdag gerne m. gæster. Bestyrelsen skal undersøge
mulighederne herfor, specielt i forhold til vores eget øl.

11. Indkomne punkter til dagsorden.
Ingen

12. Eventuelt.
Refereres ikke


Til slut en hilsen fra skatmesteren.

Til jer der ikke nåede det - HUSK NU
kontingent 250kr.
indsættes på bankkonto.
Tønder Bank
Reg.nr. 7990
Kto. nr. 1 010 342
Navn. Stakitflytterforeningen


Laugsliste med betalende medlemmer offentliggøres på lavets hjemmeside i overensstemmelse med vedtægterne d. 23-06-2009.